Hoppa till sidans innehåll

Tränare - riktlinjer och regler


Tränare i VeTK:s träning skall följa följande riktlinjer och regler.

Tränarna skall

 • fullt ut rätta sig efter de regler och riktlinjer som gäller inom VeTK
 • komma väl förberedd i god tid till träningarna (om ej andra tränarförpliktelser hindrar)
 • vid träning bära vårdad klädsel (dresscode)
 • vid eventuellt förhinder snarast ordna vikarie eller meddela Träningsansvarig (om vikarie ej kan engageras)
 • Alltid starta lektion med fråga om elevernas hälsa vid lektionstillfället
 • Ta reda på orsak till elevs ev frånvaro
 • delta vid tränarmöten
 • vid anmodan, delta vid spelar- och föräldramöten
 • efter varje träning återställa bollar i sina resp korgar/spannar och registrera bollstatus vid avvikelse, rapportera närvaro i IdrottOnLine och notera ersättningen på ersättningsformuläret.
 • rapportra frånvaro via mail till This is a mailto link för de elever som inte är närvarande de två första gångerna och för de elever som missar tre tillfällen i rad under terminens gång
 • ansvara för att grupperna alltid stämmer vid närvarorapportering i IOL
 • snarast rapportera till träningsansvarig om gruppens sammansättning bör ses över
 • ha kännedom om elevernas namn och kontaktuppgifter
 • informera eleverna om anmälan till klubbtävlingar och fortsatt träning
 • vid tävlingsbevakning respektera domslut och domare
 • ta ansvar för att gott kamratskap råder bland spelarna och agera för en god stämning och hög moral i gruppen
 • vara ett gott föredöme för eleverna
 • verka för att eleverna ska ha roligt med sin träning.
 • se till att eleverna får en utmaning i sin träning
 • endast med VeTK:s samtycke anta tränaruppdrag utanför VeTK:s Juniorträning
 • ansvara för tilldelade nycklar och taggar till klubbens anläggningar
 • ha kontinuitet i sin utbildning, och bör gå minst en kurs per år.
 • använda VeTK:s e-postkonto This is a mailto link som alla tränare får av klubben.
 • ansvara för att kontaktuppgifter på tränarsidan stämmer
 • vid anmodan svara på e-postutskick inom två dygn, såvida ej annat överenskommits.
 • lämna in ersättningsansökan och eventuella reseräkningar månatligen, senast den 20:e i varje månad. Blanketten är elektronisk och den hittas under Om klubben | För tränarna | Uppdragsersättning
 • vara medlem i VeTK, i annat fall faktureras medlemsavgiften i samband med första ersättningen.
 • Före utbetalning av slutersättning överlämna tagg, nycklar och ev tränardress till tränaransvarig.

 

Uppdaterad: 21 FEB 2018 22:37
Epost: This is a mailto link

 

Matchi bokningssystem 

Nyhetsbrev 


Vellinge TK:s sponsorer

 

 

MÜLLERS MÖBLER

 

 

 

Bjorns

Skåneidrotten

SISU Idrottsutbildarna

 

 


FINT MINNE!

Tennisens Dag 2013-04-14


 

Integritetspolicy


Postadress:
Vellinge TK - Tennis
c/o Ulf Gustafsson, Rödhakegatan 41
23538 Vellinge

Besöksadress:
Trädgårdsgatan
23533 Vellinge

Kontakt:
Tel: +46708189218
E-post: This is a mailto link

Se all info