Hoppa till sidans innehåll

25 år


Vid 25-årsjubileet

  • hade antalet medlemmar ökat markant.
    Medlemsmatrikeln upptog 48 namn år 1947, vilket utgjorde nytt rekord i klubbens historia.
  • var medlemsavgiften för seniorer 12 kr, juniorer och passiva medlemmar 6 kr och skolungdomar 4 kr. Under krigsåren uttogs en extra "beredskapsavgift" med 5 kr av seniorerna.

Världskrig 1939-1944
År 1937 ingick klubben i Skånes Tennisförbund.
Klubbarbetet låg helt nere 1940 p g a krigsförhållandena och man beslöt enligt inrådan från ordföranden för Skånes Tennisförbund att ekonomiskt sammanslå 1940 med 1941.
Ur årsberättelsen 1942 har saxats följande:
P g a rådande världskrig har beredskapsinkallelserna hindrat många aktiva spelare att utöva sin kära sport. Arbetet inom klubben har därför måst inriktas på att hålla klubben vid liv och det är styrelsens förhoppning att de nya juniorerna ska bli kommande stöttepelare för klubben och representera en högklassig tennis.

HEDERSLEDAMÖTER
Vid årsmötet 1948 valdes Nils Asp till klubbens förste hedersledamot. Klubbens andre hedersledamot blev Albert Pahlman vid årsmötet 1950.

EKONOMI
År 1946 blev magert ekonomiskt sett. Endast 75:52 i kassabehållning. Denna blygsamma summa skall dock ses i samband med tidigare svåra år. Således måste ordföranden och kassören Lars Båth år 1945 balansera räkenskaperna genom eget utlägg.
Första bidraget från Vellinge kommun utgick 1947 med 200 kr till hjälp med iordningställande av den dåliga tennisbanan.

HANS OLSSON
Hans Olsson blev klubbmästare redan 1939 och hemförde då också första pris i handicaptävlingen. Hans vann ett flertal klubbmästerskap under perioden och här kan noteras att man spelade bäst av 5 ! set.
Klubbens starka spelare under denna tid var förutom Hans Olsson även Sven Wellsten, Lars Karlen och Gunnar Jönsson, vilka många gånger belade de främsta platserna i olika tävlingar. Bl a vann klubben Tre-Torn-pokalen tre år i följd.
Vid årsmötet 1950 beslöts bl a att endast spelare som erlagt medlemsavgift skall uppsättas på anslagstavlan.

Uppdaterad: 03 SEP 2009 18:12 Skribent: Ulf Gustafsson

 

Matchi bokningssystem 

Nyhetsbrev 


Vellinge TK:s sponsorer

 

 

MÜLLERS MÖBLER

 

 

 

Bjorns

Skåneidrotten

SISU Idrottsutbildarna

 

 


FINT MINNE!

Tennisens Dag 2013-04-14


 

Integritetspolicy


Postadress:
Vellinge TK - Tennis
c/o David Löf, Skogsgatan 12
23533 Vellinge

Besöksadress:
Trädgårdsgatan
23533 Vellinge

Kontakt:
Tel: +46708189218
E-post: This is a mailto link