Hoppa till sidans innehåll

Barnpolicy


Som bygger på att Barnkonventionen from 1/1 2020 blir lag.

Bakgrund kring konventionen om barnets rättigheter som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Efter beslut i riksdagen i juni 1990 ratificerade Sverige, som ett av de första länderna i världen konventionen.

Här finns fem prioriterade punkter:

 • Idrotten skall vara inkluderande
 • Idrotten skall vara jämställd
 • Ha ett starkt ledarskap
 • Ha en ny syn på träning och tävling
 • samt att föreningen skall vara modern och engagerande samt transparant.

Barnens åsikter är lika viktiga som de vuxnas och därför måste vi lyssna. Klubben kan inte välja vissa delar av lagen, alla artiklar 1–42 gäller.

Grundprinciperna är dock

 • Artikel 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras
 • Artikel 3 Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad
 • som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6 Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
 • Artikel 12 Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Där barn är skall konventionen användas.

Vi skall Fråga, Lyssna och Agera

Klubben har en skyldighet att skapa en trygg idrottsmiljö fri från

 • Mobbing
 • Trakasserier
 • Sexuella övergrepp och sexuella trakasserier
 • Våld

För att försäkra oss om att alla våra ledare och tränare har samma kunskap om konventionen har styrelsen beslutat att utbilda sina tränare så att de förstår riskmiljöer och varför vissa barn kan fara illa. Klubben har skyldighet att följa upp om något hänt och ändra inför framtiden. Att ha en plan för vem som tar tag i vad, vid händelser i verksamheten.

Utbildningen mynnar ut i ett slutprov ’Grönt kort’. Vid slutförd utbildning kommer alla ledares utbildningsstatus att finnas på klubbens hemsida, för föräldrars och barnens trygghet.

Om klubben inte följer barnkonventionen kan resultatet bli att LOK-stöd, kommunstöd etc dras in

Klubben har skyldighet att ha ett

 • Värdegrundsarbete (hur vill vi vara mot varandra- detta är en värdegrund) som skall leda till att vår värdegrund inte bara är fina ord på ett papper.
 • Strategiskt jämställdhetsarbete, Riksidrottsförbundet säger att klubbarna snart måste ha en handlingsplan, hur vi skall hantera jämställdheten.
 • Nätverksarbete, utbilda tränare och ledare, följa upp och så börjar det om igen
Uppdaterad: 01 APR 2020 13:02 Skribent: Ulf Gustafsson
Epost: This is a mailto link

 

Matchi bokningssystem 

Nyhetsbrev 


Vellinge TK:s sponsorer

 

 

MÜLLERS MÖBLER

 

 

 

Bjorns

Skåneidrotten

SISU Idrottsutbildarna

 

 


FINT MINNE!

Tennisens Dag 2013-04-14


 

Integritetspolicy


Postadress:
Vellinge TK - Tennis
c/o David Löf, Skogsgatan 12
23533 Vellinge

Besöksadress:
Trädgårdsgatan
23533 Vellinge

Kontakt:
Tel: +46708189218
E-post: This is a mailto link