Hoppa till sidans innehåll

Arbetsmiljöpolicy


Arbetsmiljöpolicy

Vellinge Tennisklubb ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

 

  • Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialts om fysiskt.

 

På vår arbetsplats innebär det:

  • ·att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör,
  • ·att ledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö,
  • ·att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt,
  • ·att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats,
  • ·att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder,
  • ·att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete,
  • ·att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare,
  • ·att vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand men att vi också anpassar av krav och förutsättningar efter var och ens förmåga,
  • ·att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö
Uppdaterad: 01 APR 2020 12:59 Skribent: Ulf Gustafsson
Epost: This is a mailto link

 

Matchi bokningssystem 

Nyhetsbrev 


Vellinge TK:s sponsorer

 

 

MÜLLERS MÖBLER

 

 

 

Bjorns

Skåneidrotten

SISU Idrottsutbildarna

 

 


FINT MINNE!

Tennisens Dag 2013-04-14


 

Integritetspolicy


Postadress:
Vellinge TK - Tennis
c/o David Löf, Skogsgatan 12
23533 Vellinge

Besöksadress:
Trädgårdsgatan
23533 Vellinge

Kontakt:
Tel: +46708189218
E-post: This is a mailto link