SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Vellinge Tennisklubb

Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsberättelse för Vellinge Tennisklubb
Verksamhetsåret 2023
 
Styrelse
 
Styrelsen har bestått av:
Ordförande                    David Löf
Vice ordförande           Karin Waldén
Sekreterare                   Joakim Aspman
Kassör                           Jan Åkewall
Ledamöter                    Sandra Vanebrand
                                        Robert Berger
Suppleanter                  Fredrik Månsson
                                       Markus Ohlson
 
Verksamheten
 
2023 har varit ett intensivt och lyckat år för Vellinge TK. Klubben har fått många nya
tennisintresserade medlemmar och våra unga nya spelare har representerat
klubben genom att framgångsrikt ha deltagit i Svenska Tennisförbundets
sanktionerade tävlingar. Det nya tennisgolvet i Södervångshallen har givit ett
ordentligt lyft för klubben samt skapat förutsättningar för klubben att bedriva en
bättre träningsverksamhet. Den beslutade verksamhetsplanen genomfördes och
året avslutades i vanlig ordning med en lyckad minitennis-aktivitet för klubbens
träningsaktiva medlemmar.
 
Årsmöte
 
Årsmötet för verksamhetsåret 2022 ägde rum 19 mars 2022. Mötet hölls i Vellinge
IF:s klubbstuga, med föranmälan för medlemmar. Sittande styrelse bestod och
samtliga sittande styrelsemedlemmar var villiga att fortsätta sina uppdrag i klubben.
 
Styre
 
Fredrik Åkesson har skött den dagliga driften av klubben som huvudtränare och
ansvarat för klubbens alla aktiviteter. Medlemmar har backat upp vid behov och de
timanställda tränarna har bistått Fredrik vid specifika aktiviteter så som träningar,
matchspel, lägerverksamhet med mera. Planenligt har styrelsen varit en
administrativ uppbackning och ett bollplank i många av de aktiviteter Fredrik
ansvarat för under verksamhetsåret.
 
Ekonomi
 
Vellinge TK:s resultat- och balansräkning presenteras i årsredovisningen som
kommenteras på årsmötet.
 
Träning
 
Vellinge TK:s träningsverksamhet fick ett ordentligt lyft efter att kommunen beviljade
oss ett nytt tennisgolv i Södervångshallen. VeTK har länge lidit av en ständig
spelarflykt till någon av de större tennisklubbar som finns i Vellinges omnejd. Golvet
har ofta varit en av anledningarna till denna flykt. Nu väljer juniorer istället att stanna
och det möjliggör således en mer solid bas av tävlande spelare som kan utmana
varandra till att bli bättre spelare. Det är också mycket positivt för våra spelare att
kunna träna med samma förutsättningar som de möts av i externa
tävlingssammanhang. Inför höstterminen tappade klubben några timtränare, men
ersattes av nya; Fredrik Månsson som bl.a. är ansvarig för minitennis, samt Oskar
Löf har gått in och blivit ordinarie timtränare. Klubben har under året haft interna
tränarutbildningar och aktiviteter för våra tränare. Några av våra timtränare har
också med framgång genomfört Svenska Tennisförbundet Syds Bastränarutbilning
som sträcker sig över 2 helger. Klubben har under året som gått deltagit i olika
träffar som Tennis Syd arrangerat.
 
Turneringar
 
Klubben arrangerade 2 SO Tour tävlingar i mitten av maj i kategorierna midi och
maxi. SvTF Syds Tennispokal arrangerade klubben i juni, en tävling för 10-12
åringar som spelat So Tour och vill gå vidare med tävlandet. Tävlingarna spelas i
poolspelsform och hade många deltagare, både från klubben och från andra klubbar
i regionen.
 
Som avslut på sommarsäsongen arrangerade vår klubbchef Fredrik i månadsskiftet
augusti/september ett mycket lyckat klubbmästerskap som sponsrdes av
Handelsbanken. Turnering genomfördes på samma sätt som 2022. Klubbkänslan
var god och det var gott om folk som handlade i vår provisoriska kiosk, vilken Petra
Alfons ansvarade för. Under sista helgen på turneringen fick vi besök av vår tidigare
ordförande och tillika hedersmedlem Christer Alemo, som under finaldagen delade
ut ”Christer Alemos Hederspris 2023”. Välförtjänt mottagare var Albin Åkesson som
tränar flitigt och representerar klubben i seriespel och individuellt tävlande på ett
ypperligt sätt.
 
Tävlingar
 
Under de senaste åren har intresset ökat bland våra duktiga juniorer att tävla
individuellt. Seriespel, internt matchspel, träningar, kompisar och läger är faktorer
som bidrar till detta. Våra juniorer utvecklas positivt och gör det riktigt bra. Vi
uppdaterar händelser på Facebook och Instagram
 
Matchspel Juniorer
 
Tanken med det interna matchspelet är att skapa möjligheter för våra juniorer att
träna matchspel på helgerna och i förlängningen även få igång mer spontanspel.
Klubben har testat några olika upplägg under året. Vi har också erbjudit våra
juniorlag att träna matchspel på lediga banor under helgerna. Här har lagledarna fått
möjlighet att boka upp tider för interna matcher eller att bjuda in andra klubbar.
 
Matchspel seniorer
 
Motionsdubbeln rullade vidare och dubbelstegen startades under 2023. Båda
aktiviteterna avser matchspel med olika upplägg. Klubben har uppskattat alla
medlemmar som engagerat sig och sett till att detta kunde genomföras. Det vore
idealiskt om klubben kunde få igång ett ännu större engagemang bland
medlemmarna och således utöka dessa aktiviteter.
 
Seriespel
 
Vår ambition är att anmäla lag i mån av kapacitet och intresse från våra spelare och
föräldrar som hjälper till som lagledare. Vi har många aktiva i seriespelet vilket vi
tycker är positivt för klubben och spelarnas utveckling framåt. Vi uppdaterar
händelser på Facebook och Instagram.
Våren: 5 juniorlag och 3 seniorlag (22–23 inne)
Utomhus 2023: 7 juniorlag och 3 seniorlag
Hösten: 5 Juniorlag och 3 seniorlag
 
Läger
 
Klubbens sommarläger (Handelsbankens läger) på hemmaplan hölls den 18–22 juni
på våra fina utebanor. Ca 20 deltagare i varierande ålder drillades av klubbens
tränare. Juniorerna kämpade och hade kul både på och utanför banorna. En
uppskattad och lyckad aktivitet.
 
Lions sommarläger hölls i Ystad helgen 4–6 augusti. Lägret riktade sig främst till
våra tävlande juniorer. 12 taggade juniorer, 6 tjejer och 6 killar deltog i lägret och
tränades av tränarteamet Fredrik Åkesson, Fredrik Månsson och Nils Broering. Det
blev många träningspass, fysträning och mycket spontanspel. Det spelades också
utbytesmatcher mot hemmaklubbens (Ystad TK) juniorer där nya kontakter knöts.
Juniorerna är ett härligt gäng som gav allt under lägret. Ystad TK hade arrangerat
besöket perfekt, där banor, mat och övriga faciliteter var till full belåtenhet.
Under året har några av klubbens juniorer också deltagit/blivit uttagna till externa
läger i regionen som genomförs av SvTF Syd.
 
Julavslutning
 
Sista veckan på höstterminen anordnade klubben julavslutningar för våra juniorer
och seniorer som är med i träningsverksamheten. Intresset var på topp. På
juniorsidan var det runt 50 deltagare som spelade minitennis, fikade och bytte
julklappar. På seniorsidan var det runt 20 deltagare som minglade och spelade
minitennis. Björns konditori sponsrade med fika till arrangemanget.
Banor och anläggningar
Våra fyra utomhusbanor som lades om 2021 håller olika kvalitet. Bana 1 och 2 är av
mycket hög kvalitet. Bana 3 och 4 har varit problematiska sedan de blev omlagda.
Bana 3 har mestadels varit bra under 2023, men banan har krävt mycket underhåll.
Bana 4 verkar ha ett inneboende fel som uppstått samtidigt som banan lades om.
Detta påpekades vid omläggningen av banan, men som Trafik och Fritid med
support av kommunen hävdade bara hade med tid att göra. Under sensommaren
2023 lossnade dessutom en nätstolpe och bana 4 blev därmed ospelbar.
Kommunen har lovat att åtgärda felen på banan under våren 2024 innan samtliga
banor öppnas upp för spel.
Klubben har etablerat en god relation med förvaltaren Green Landscaping, som
sköter banorna föredömligt.
 
Under verksamhetsåret har klubben brukat Södervångshallen, Vellinge sporthall
och Vanningen i klubbens träningsverksamhet. Hallarna delar Vellinge TK med
andra idrottsföreningar, vilket inte är optimalt. Klubben saknar fortfarande en fast
punkt för medlemmarna under inomhussäsongen. Nytt för 2023 är att kommunen
beslutade att lägga tennisgolv i Södervångshallen, något som ökade kvalitén på
klubbens träning och för alla tennisutövare i klubben. Golvet har medfört att klubben
kan erbjuda match- och seriespel på samma villkor som alla andra klubbar. Klubben
har också kunnat börja hyra ut banor på de få timmar klubben har till förfogande och
som inte tas upp av klubbens egen träningsverksamhet eller andra idrottsutövande
föreningar som disponerar Södervångshallen.
 
Padel
 
Klubben har bedrivit enstaka träningsaktiviteter så större delen av säsongen har de
bägge banorna varit tillgängliga för bokning. Trots väldigt låga priser har
bokningarna varit få. Det verkar som om padel till största del är en inomhussport i
Sverige. Styrelsen diskuterar hur vi ska driva denna del av klubben kommande
utomhussäsong.
 
Möten, kommunikation
 
I Vellinge TK har styrelsen träffats en gång/månad för protokollförda styrelsemöten.
Extra möten har förekommit för att avhandla specifika åtaganden, såsom rådande
hallsituation, verksamhetsplanering etc.
Flera möten har genomförts med de styrande i kommunen, så även den nytillträdde
ordföranden i Kultur och Fritidsförvaltningen; Martin von Gertten. Under mötena
diskuterades problemet klubben har att hålla igång en verksamhet med så många
aktiva medlemmar utan någon hall eller någon hall med tennisgolv. Frågan togs
äntligen vidare och beslut om tennisgolv togs i kommunfullmäktige under våren
2023.
Tre möten mellan Tennis syd och VeTK har ägt rum år 2023. Som en del av Tennis
Syds strategi har möten hållits för att främja spel och samarbete mellan klubbarna i
regionen.
Som en följd av mötena med Tennis Syd har klubben 2023 börjat samarbeta mer
frekvent med Trelleborgs TK. Representanter från respektive styrelse har träffats
och diskuterat hur klubbarna kan hjälpa varandra för att få i gång fler
matchspelande ungdomar. Ungdomar från Trelleborgs TK har även bjudits in till
läger och matchspel i Vellinge TK.
 
Slutord
 
Tennisintresset i Vellinge är stort. Klubben har intresserade som står på kö för att
börja spela tennis. Logistiken att hitta duktiga tränare samtidigt som vi tar in fler
tennisutövare har varit en utmaning, dock en angenäm sådan. Kombinationen av
bra tränare och nytt golv har gjort att spelare i större utsträckning har valt att stanna
i klubben. Detta ser klubben mycket positivt på. Klubben och styrelsen kommer att
jobba vidare med möjligheten att få en egen tennishall, men är bara i början av den
processen.
2023 var ett framgångsrikt år för flera av våra spelare. Både våra tävlande pojkar
och flickor har hävdat sig bra i serie- och matchspel på regional nivå. Bland våra
äldre spelare har vi ökat vår exponering utanför klubben. 2023 startade vi ett
damlag som har representera klubben, som ett uppskattat komplement till våra två
herrlag. Att våra tennisutövande medlemmar spelar och representerar klubben
utanför Vellinge är mycket positivt och vi i klubben som reser och besöker andra
klubbar märker ett större erkännande av Vellinge TK.
Verksamhetsåret 2023 har varit lyckat och vi har förhoppningar om ett än mer lyckat
2024.
 
Vellinge
2024-02-25
Underskrifter av alla i styrelsen
 
Våra sponsorer