SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Vellinge Tennisklubb

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse

 

Verksamhetsberättelse för Vellinge Tennisklubb  Verksamhetsåret 2021

 

Styrelse

Styrelsen har bestått av:

Ordförande David Löf

Vice ordförande Karin Waldén

Sekreterare Joakim Aspman

Kassör Jan Åkewall

Ledamöter Anna Persson

Jonas Thomasson

Robert Berger

Suppleanter

Fredrik Månsson

Markus Ohlson

 

Verksamheten

Med inarbetad vana från ett COVID-19 drabbat 2020 har Vellinge TK kunnat genomföra de flesta av de planerade aktiviteterna under 2021. Klubben har följt de rekommendationer som myndigheterna satt upp och endast större sammankomster av inomhusaktiviteter, som normala fall inkluderar alla medlemmar, har fått ställas in. Träningar, tävlingar, läger etc har genomförts, men åtgärder har vidtagits i förhållande till rekommenderad hygienhållning.  

Årsmöte

Årsmötet för verksamhetsåret 2020 ägde rum den 25 mars 2021. Pga rådande pandemi hölls mötet elektroniskt via Teams där alla medlemmar kunde koppla upp sig och deltaga. Peter Falk, Gustaf Grönhagen och Liselott Eriksson avtackades och Jonas Thomasson, Markus Ohlson och Malin Lindvall valdes in som nya ledamöter.

Styre

Fredrik Åkesson är inne på sitt andra år som klubbchef i Vellinge TK. Fredrik har skött den dagliga driften i klubben där hans primära uppgift har varit att ansvara för klubbens träningsaktiviteter och alla de administrativa åtaganden som följer med dessa. Planenligt har styrelsen varit en administrativ uppbackning och ett bollplank för många av de aktiviteter Fredrik har ansvarat för under det rådande verksamhetsåret.  

Ekonomi

Vellinge TK:s resultat- och balansräkning presenteras i årsredovisningen som kommenteras på årsmötet. 

Vellinge TK har haft en mycket god ekonomisk utveckling de sista tre åren. Vi har lyckats hålla nere kostnaderna samtidigt som pandemin inte påverkade ekonomin särskilt mycket under 2021. Det lägre resultatet för 2021 informerades om redan inför föregående årsmöte och är ingen överraskning. 

Vellinge TK har långsiktig ekonomisk styrka vilket innebar att på föregående årsmöte beslutades att tillsammans med kommunen investera i 2 st padelbanor som nu är färdigbyggda. Tyvärr har banorna utsatts för skadegörelse i februari månad då ”glasväggar” krossats. Vellinge kommun ansvarar för banorna så det blir ingen kostnad för klubben, men är mycket olyckligt och vi hoppas givetvis att det inte upprepas.

Träning

Klubben har fortsatt att bedriva träning för mini-, midi- och maxi-tennis, utöver junior- och seniortennis. Intresset har fortsatt att öka för samtliga grupper det gångna året, och precis som föregående år har det varit problem att erbjuda plats för alla som vill spela, mest pga banbrist, men också svårigheten i att hitta lämpliga timtränare. Vi är glada över de nytillskott vi ändå fått i tränarteamet. Några av våra nya tränare har varit på utbildning i Båstad som de klarade med bravur. Vi har även haft interna utbildningar kontinuerligt för alla tränare.

Tjejtennisen som startades förra verksamhetsåret blev ett populärt inslag och detta år har intresset ökat ytterligare. Några av tjejerna har vuxit i sin tennis och har redan slussats in i andra grupper. Från styrelsens håll har vi fokuserat lite extra på denna aktivitet och följt upp regelbundet för att säkra dess framgång. Målet är således att få fram fler tennisintresserade tjejer som vill börja spela tennis och representera Vellinge TK som spelare ute i Sverige och som kommande tränare i klubben. Vi kommer att anmäla ett lag till utomhusserien för tjejerna.

Gällande COVID-19 har endast några fåtal träningspass blivit drabbade av de karantänsregler som gällt, men Fredrik Åkesson har haft ett stort engagemang i att försöka täcka upp de drabbade på bästa sätt.  

Klubben har genomfört prova-på-tennis som varit en populär aktivitet bland Vellinges ungdomar. På detta sätt har fler kommit in i vår ordinarie träningsverksamhetverksamhet.

Turneringar

Klubben har i maj stått värd för två IF SO tävlingar; en maxi- och en miditävling som har lockat barn och ungdomar från Vellinge TK samt andra klubbar i regionen.

Som avslut på sommarsäsongen arrangerade vår klubbchef Fredrik i månadsskiftet augusti/september ett mycket lyckat klubbmästerskap med många medlemmar anmälda till samtliga klasser. 

Pga av rådande pandemi har vi inte arrangerat några tävlingar inomhus.

Spontana korta minitennisturneringar har hållits provisoriskt för de juniorer som med kort varsel kunnat ansluta sig. Dessa har varit mycket populära och kommer att bli ett återkommande inslag i Vellinge TK:s verksamhet.  

Matchspel

Matchskolan som startades under 2020 har varit framgångsrik och hållits vid liv. Många söndagar under verksamhetsåret har ett varierande antal juniorer anslutit sig till matchspel. Klubben har som vision att fler barn och ungdomar ska spela matcher. Klubben kommer därför fortsätta att subventioner aktiviteter som gynnar ungdomarnas utveckling i matchspel. Fredrik har på senare tid även erbjudit matchspel för träningsaktiva seniorer.  

Seriespel

Under verksamhetsåret har klubben haft ett flertal lag anmälda både i inomhus- och i utomhusserien. Möjligheten till ”normalt” seriespel begränsades något i och med att Svenska Tennisförbundet tog över allt seriespel från regionerna. Flera av de serier som spelats av 10, 12, 14 och 16-åringar uteblev inomhus. Därför har klubben totalt sett haft färre serielag under det gångna verksamhetsåret.

Läger 

Det traditionsenliga Lions-lägret hölls på hemmaplan och sommarlägret med övernattning för de spelare som spelar seriespel och tävlar individuellt hölls i Ystad på deras fina anläggning.

Julavslutning

Vi anordnade julavslutningar för våra juniorer och seniorer som är med i träningsverksamheten. Minitennisturnering, lite gott vid sidan om och julklappsbyte för våra juniorer. 

 

Banor och anläggningar

Inför utomhussäsongen hade Trafik & Fritid fått i uppdrag av kommunen att lägga om klubbens 4 grusbanor. Kvalitén var varierande och bana 3 och 4 blev aldrig tillräckligt bra. Många klagomål inkom och klubben sökte hjälp hos kommunen som fick vända sig till Trafik & Fritid som bar ansvaret för omläggningen. Trafik & Fritid hade inga förklaringar utan hänvisade till 2022 utomhussäsong. Trafik & Fritid hävdar att bana 3 och 4 blir bra bara de får ligga till sig en vinter till. Bana 1 och 2 höll mycket bra kvalité och togs väl omhand av klubbens förvaltare; Green Landscaping.

Kommunen har under verksamhetsåret bytt ut lysrören i Södervångshallen vilket har förbättrat ljuset i hallen för våra tennisutövare.

 

Padel

Under hösten 2021 började kommunen att bygga vår padelanläggning. Anläggningen är i stort sett färdig och kommer invigas i början av maj, men kommer sannolikt vara redo att bokas from 1:a april. Tyvärr vandaliserades padelbanorna då någon/några slog sönder 5 glas i början av februari. 

Vi har en förhoppning att klubben kommer bli ett tydligare inslag i Vellinges föreningsliv. Vi tar nu upp en större plats i anslutning till Vellinge IP och kommer sannolikt att få in padelentusiaster i föreningen, men framförallt möjliggör vi padel för våra ungdomar i Vellinge till ett attraktivt pris. Därför kommer fokus att ligga på ungdomarna när vi kör igång med våra första padelaktiviteter.

 

Möten, kommunikation

I Vellinge TK har styrelsen träffats en gång i månaden för protokollförda styrelsemöten. Extra möten har förekommit för att avhandla specifika åtaganden, såsom uppförandet av klubbens nya padelanläggning, verksamhetsplanering etc.

För att hålla styrelsemötena effektiva bestämdes att merparten av det arbete kring den nya padelanläggningen i huvudsak skulle bedrivas av en separat padelkommitté som i sin tur har rapporterat till styrelsen. Padelkommittén har mestadels träffats online på månatlig basis samt vid behov.

Klubben har under året flaggat för kommittéarbete. Det har gått trögt men styrelsen tror och hoppas att det finns några intresserade medlemmar nu efter att alla restriktioner hävts. Klubben har för närvarande en trivselkommitté och har även uppmanat fler medlemmar att hjälpa till, framför allt i kommande padelverksamhet. Vi är mycket tacksamma för den hjälp vi har fått och hoppas kunna knyta till oss nya förmågor framöver. 

Merparten av kommunikationen till medlemmarna det gångna året har skett via Fredrik Åkesson. Utöver mail och info via hemsidan har Instagram och Facebook använts.

 

Slutord

Tennisintresset i Sverige ökar, kanske till följd av det enorma padelintresset, kanske också till följd av de restriktioner som har tvingat människor att arbeta hemifrån och missat den dagliga kontakten med kollegor och vänner. Ur ett folkhälsoperspektiv är Vellinge TK som så många andra föreningar i Sverige ett mycket viktigt element. Oavsett vilken typ av racketsport vi erbjuder våra medlemmar är det den fysiska aktiviteten och det sociala samspelet som uppstår på banan som vi vill förmedla. 

Vellinge TK, som så många andra tennisklubbar i Sverige har ställt sig sig frågan om det finns en risk att padel kan ta över tennisintresset? Frågan har också diskuterats på nationell nivå hos Svenska Tennisförbundet. Padel har tagit Sverige med stormsteg. Samtidigt har vi också sett ett ökat tennisintresse, både i Vellinge och i övriga Sverige. Flera klubbar nämner att intresset för deras tennis har ökat i samband med att de investerat och byggt padelanläggningar. 

Vi tror att sporterna padel och tennis kan komplettera varandra. Inbitna tennisentusiaster kan garantera att sporterna är lika, men samtidigt mycket olika. Det fina är att tillsammans finns det något i båda sporterna som tilltalar många. Som tennisklubb kommer vår tennis att exponeras för fler människor tack vare vår nya padelanläggning. Vi är övertygade om att vi kan växa starkare som tennisklubb med dessa två padelbanor i vår förening. 

Verksamhetsåret 2021 har varit lyckat och vi har förhoppningar om ett än mer lyckat 2022.

 

Vellinge

2022-03-01

Underskrifter av alla i styrelsen

 

 
Våra sponsorer