SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Vellinge Tennisklubb

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Vellinge Tennisklubb Verksamhetsåret 2022
Styrelse
Styrelsen har bestått av :
Ordforande
Vice ordforande
Sekreterare
Kassör
ledamöter
Suppleanter
Verksamhetu
David Löf
Karin Waldcn
Joakim Aspman
Jan Åkewall
Sandra Venebrand
Robert Berger
Fredrik Månsson
Markus Ohlson

 

Ar 2022 genomfördes lyckat. Pandemirestriktionerna upphörde och driften kunde
genomföras som planerat. Träningar, tävlingar, läger och övriga aktiviteter genomfördes
efter uppsatt verksamhetsplan.


Årsmöte

Årsmötet för verksamhetsåret 2021 ägde rum den 24 mars 2022 . Mötet hölls i Vellinge IF :s
klubbstuga. med föranmälan för medlemmarna. Jonas Thomasson och Malin Lindvall
avtackades och Sandra Venebrand valdes in som ny ledamot.


Styre
Fredrik Åkesson är inne på sitt 3:e år som klubbchef i Vellinge TK . Fredrik har skött den
dagliga driften i klubben, med uppgiften att ansvara för klubbens träningsaktivitctcr och alla
de administrativa åtaganden som medföljer. Planenligt har styrelsen varit en administrativ
uppbackning och ett bollplank för många av de aktiviteter som Fredrik har ansvarat för
under det rådande verksamhetsåret. På konsultbasis har Fredrik under 2022 fått uppbackning
av Nils Broering. Nils har hjälpt till med att styra upp flick - och minitennisen. Han har också
varit ett bollplank till Fredrik i hans dagliga drift av klubben.


Ekonomi


Vellinge TK :s resultat- och balansräkning presenteras i årsredovisningen som kommenteras
på årsmötet.
Vellinge TK har haft en mycket god ekonomisk ut veckling de sista åren. Vi har Iyckats
hålla nere kostnaderna samtidigt som pandemin etc inte pavårkade ekonomin särskilt mycket
under 2021. 2022 blev ett mycket starkt år ekonomiskt sett, vilket gett Vellmge TK
möjligheten att hålla fortsatt låga träningsavgifer som inte höjts de senaste åren. 
Vellinge TK tackar våra sponsorer Bredband 2, Handelsbanken och Lions som hland annat
sponsrat Vellinge TKs satsning på padel for juniorer och träningsläger for våra juniorer.
Nu I början på 2023 har Vellige TK inlett samarbete med Tennispoint.se där alla
medlemmar får rabatt på tennispont.se priser, inkl nedsatta priser Iäs mer på Vellinge
TK hemsida.


Träning


Klubben erbjuder fortsatt träning för barn/juniorer i kategorierna mini, midi-. maxi, 
juniorer och seniorer. Intresset är stort och vi ser en ökning- Fler vill öka sin träningsdos fr:in
1-2 och från 2-3 gånger i veckan. Tillgången till banor inomhus begränsar oss att kunna
tillgodose fler elevers önskemål. Vi har haft bra tillgång på tränare under året som har stärkt
verksamheten på många plan. Vi genomfor interna tränarutbildningar och när nya tränare är
mogna för förbundets utbildningar så värnar vi om att de skall vidareutveckla sina
kunskaper.


Tjejtennisen. Några av tjejerna har vuxit i sin tennis och har redan slussats in i andra
grupper. Målet är således att få fram fler tennisintresserade tjejer som vill börja spela tennis
och representera Vellinge TK som spelare på tävlingar ute i Sverige och som kommande
tränare I klubben. Vi kommer att anmäla ett lag till utomhusserien för tjejerna. I
klubbmästerskapet såg vi också en positiv effekt i tjejklasserna.
Klubben har genomfört prova-på-tennis som varit en populär aktivitet bland Vellinges
ungdomar. På detta sätt har fler kommit in i vår ordinarie träningsverksamhetverksamhet.


Turneringar


Klubben arrangerade 2 SO Tourtävlingar i maj i kategorierna maxi och midi, som
har lockat barn och ungdomar från Vellinge TK samt andra klubbar i regionen. Vi hade
sammantaget fler hemmaspelare och anmälningar än föregående år vilket vi tycker är extra
kul.
Som avslut på sommarsäsongen arrangerade vår klubbchef Fredrik i månadsskiftet
augusti/september ett mycket lyckat klubbmästerskap med mänga medlemmar anmälda till
samtliga klasser. Vi testade ett nytt upplägg där varJe klass spelades klart på en och samma
dag. Detta bidrog til en bättre klubbkänsla med fler spelare och mer publik på anläggningen.

 

Exltrna tävlingar


Vi ser ett ökat intressc bland våra duktiga juniorer att tävla individuellt vilket vi tycker är
riktigt kul. Seriespelet. matchspelet. träninga r. kompisar och läger är faktorer som bidrar till
att våra juniorer utvecklas positivt och gör det riktigt bra. 


Malchspel


Vi erbjöd i mån av tillgång till banor fortsatt matchspel mot klubbkompisar på söndagar.
Ett 15 tal spelsugna juniorer har anmalt sig sporadiskt och spelat matcher med och mot
varandra. Vi är glada att vi kan erbjuda denna extra möjlighet utan kostnad. Klubben har
som vision att fler barn och ungJomar ska spela matcher. Klubben kommer darfor fortsatta
att subventionera aktiviteter som gynnar ungdomarnas utveckling i matchspel.

Seriespel


Inomhussäsongen vårterminen hade vi 3 juniorlag anmälda: Green Challcnge A. Green
Challenge B och Juniorer 13. På seniornivå hade vi ett H45 lag. Till utomhussäsongen fanns
det mer att välja på efter omstruktureringen av seriespelet. Vi hade 5 juniorlag anmälda;
Green Challenge A och B, Orange League (nystartat), J 13 och PI 3 (nystartat). På seniornivå
hade vi H45 och H70. Till inomhussäsongen anmälde vi som ovan med uppgradering av
Orange League till Green Challenge och vi har till vår stora glädje numera ett damlag i
lokaldivisionen. Vi värnar om seriespelet och ser en positiv utveckling.


Läger


Vårt sommarläger på hemmaplan (Handelsbankslägret) 19-23 juni hade bra uppslutning.
Sommarlägret som riktar sig till våra juniorer som tävlar och spelar seriespel genomfördes
på Ystads fina utomhusanläggning första helgen i augusti. Ett taggat gäng av tjejer och killar
i varierande ålder. Ett mycket lyckat läger med ett härligt gäng.

 

Julavslutning


Vi anordnade julavslutningar för våra juniorer och seniorer som är med i träningsverksamheten. Intresset är på topp! På juniorsidan hade vi runt 50 deltagare som spelade minitennis, sjöng, fikade och bytte julklappar På seniorsidan hade vi runt 25 deltagare som minglade och spelade minitennis .

 

Banor och anliggningar


2021 fick klubben nya grusbanor. Bana I och 2 spelades snabbt in och blev av mycket hög
kvalitet. Bana 3 och 4 var väldigt mjuka under hela säsongen. Banorna stod under uppsikt
under hela vintern och Green Landscaping gav dem ordentligt med omsorg innan de
öppnades för spel våren 2022. Under utomhussäsongen 2022 var fortfarande bana I och 2 av
mycket hög kvalitet. Bana 3 och 4 var bättre än öppningsåret men fortfarande lite mjuka.
Dock spelbara och i kvalitet med många liknande banor som går att finna i Skåne. Dock
kräver de fortfarande extra omsorg . Klubben har etablerat en god relation med förvaltaren
Green Landscaping som sköter banorna föredömligt.
Under verksamhetsåret har vi brukat Södervångshallen, Vellinge sporthall och Vanningen i
vår träningsverksamhet. Hallarna delar vi med andra föreningar, vilket inte är optimalt. Vi
saknar fortfarande en fast punkt för våra medlemmar under inomhussäsongen . Golven som
vi spelar på är inte till för tennis och vi förlorar årligen spelare till andra klubbar på grund av
golv/underlag som inte är till för tennis vilket främst drabbar vår ungdomsverksamhet. Även
gäster som kommer hit för att spela seriespel beklagar sig över underlaget. Golvet/underlaget
i våra hallar medför också att ingen vill hyra lediga tider vilket innebär att det spelas mindre
tennis än annars i en normal tennisklubb . Styrelsen har jobbat mycket med denna fråga under
verksamhetsåret.


Padel


Vår nya padelanläggning togs i drift i början av 2022. Klubben arrangerade
träningsverksamhet som var mycket populär. Uthyrningen av padelbanorna var låg och
genererade en blygsam intäkt till klubben . Samtidigt blev den svenska padelmarknaden
mättad då för många padelanläggningar byggdes runt om i landet i kombination med ett
dalande intresset då pandemin var över.


Möten, kommunikation


I Vellinge TK har styrelsen träffats en gång i månaden för protokollförda styrelsemöten.
Extra möten har förekommit for att avhandla specifika ärenden, såsom rådande hallsituation,
verksamhetsplanering etc.

 

I samband med tävlingar och läger har vår trivselkommitté skapat god stämning under
arrangemangen genom populär kioskverksamhet. Vi är mycket tacksamma för den hjälp vi
har fått och hoppas kunna knyta till oss fler intresserade framöver.
Merparten av kommunikationen till medlemmarna det gångna året har skett via Fredrik
Åkesson. Utöver mail och info via hemsidan har lnstagram och Facebook använts.


Slutord


2022 var ett bra år i Vellinge TK. Tennisintresset som ökade under pandemin bestod efter att
folk gick tillbaka till sina arbeten. Fler kommuninvånare vill börja spela tennis. både gamla
och unga. Vi har köer. Folk står på kö för att börja träna tennis och vore det inte för avsaknaden
av egen hall hade vi kunnat lösa problemet och erbjuda platser till dessa personer.
Efter satsningen på flicktennisen har vi fått flera duktiga flickor att ställa upp i nationella
tävlingar och representera klubben utanför Vellinge. Många klubbar i Sverige kämpar med
att öka intresset för sina juniorer att tävla mer. Inte minst bland flickor är detta problem stort.
Vellinge TK har lyckats bättre än vad som kan förväntas av en klubb i vår storlek med brist
på faciliteter såsom egen hall. Vi är stolta över denna utveckling för Vellinge TK.
2022 gick diskussionerna mycket kring en egen hall och detta arbete kommer fortsätta 2023.
Vi lider av att många av de duktiga juniorer som utvecklas i klubben. lämnar Vellinge TK
för klubbar som kan erbjuda en inomhussäsong på riktigt tennisunderlag. Styrelsen kommer
fortsätta att aktivt arbeta med denna fråga.
Verksamhetsåret 2022 har varit lyckat och vi har förhoppningar om ett än mer lyckat 2023.


Vellinge
2022-02-16

 
Våra sponsorer